+48 606 444 722
Leasepartner


Leasing samochodu ciężarowego

Zamów kontakt

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Wysyłając formularz kontaktowy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Leaspartner jako Administratora, w celu obsługi Twojego zapytania. Czytaj więcej

Leasing samochodu ciężarowego – co jest ważne?

Samochód ciężarowy  w firmie dostawczej stanowi podstawowy i niezbędny element wykonywanej działalności. Każdy przedsiębiorca decydujący się na pracę w branży transportowej bardzo szybko staje przed koniecznością związaną z zakupem samochodu. Wówczas pojawia się pytanie w jaki sposób sfinansować jego zakup. Możliwości jest kilka, a jedną z nich jest leasing samochodu ciężarowego.

Korzyści wynikające z zawarcia umowy leasingu samochodu ciężarowego

Najważniejszym atutem jest możliwość korzystania z pojazdu bez konieczności płacenia całej sumy za jego użytkowanie. To zdecydowanie najczęstszy powód zawierania umów leasingowych na samochody ciężarowe. Leasing daje możliwość korzystania z różnych dóbr ruchomych – zarówno nowych, jak i używanych. Oprócz samochodów ciężarowych mogą to być środki transportu, maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy i sprzęt medyczny, oraz nieruchomości.

Czym jest samochód ciężarowy?

Leasing samochodu ciężarowego powinien rozpoczynać się od definicji tego, czym właściwie jest samochód ciężarowy. W związku z tym warto sprawdzić, czy dany pojazd spełnia wymogi uznania go za pojazd ciężarowy na gruncie ustawy o VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług w jednoznaczny sposób nie określa, kiedy pojazd uznajemy za samochód ciężarowy, jednak określa w jakich przypadkach przysługuje 100% odliczenia podatku VAT.

Za pojazd ciężarowy uznaje się samochody o całkowitej masie przekraczającej 3,5 tony, oraz pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do użytkowania wyłącznie w ramach działalności, które posiadają jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą. Są one klasyfikowane przez przepisy ruchu drogowego jako vany, lub pojazdy wielozadaniowe posiadające otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków.

To także pojazdy posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń oraz nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjne oddzielenie elementy pojazdu.

W niektórych przypadkach istnieje konieczność określenia dodatkowego badania technicznego, które powinno zostać przeprowadzone i potwierdzone zaświadczeniem przez okręgową stację kontroli pojazdów. Oprócz tego należy posiadać dowód rejestracyjny, zawierający informacje o spełnieniu podwyższonych wymagań.

Leasing samochodu ciężarowego Katowice – rodzaje

Po pierwsze warto pamiętać, że sposób rozliczania leasingu samochodu ciężarowego różni się od osobowego, co oznacza, że warto przed rozpoczęciem leasingu upewnić się, czy aby na pewno pojazd uznawany jest przez prawo podatkowe za ciężarowy.

Na rynku możemy wyróżnić dwa rodzaje finansowania, które wykorzystywane są w przypadku samochodów ciężarowych – leasing operacyjny i leasing finansowy.

Leasing operacyjny to forma finansowania, w której właścicielem samochodu jest leasingodawca przez cały okres trwania umowy i to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Leasing finansowy, w którym na leasingobiorcy spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Jeśli chodzi o leasing operacyjny to przedsiębiorca do kosztów może zaliczyć całość opłaty wstępnej, raty leasingowe i koszty związane z zakupem paliwa i inne wydatki eksploatacyjne związane z pojazdem. To rodzaj leasingu, który będzie korzystny dla przedsiębiorcy, który koncentruje się na jak najmniejszym wkładzie własnym przy zawieraniu umowy, ze względu na to, że VAT naliczany jest do każdej raty, a nie z góry, co ma miejsce w przypadku leasingu finansowego.

Natomiast w przypadku leasingu finansowego kosztem firmowym są odpisy amortyzacyjne, raty odsetkowe, zakup paliwa i inne koszty, które związane są z bieżącym użytkowaniem pojazdu.

Jakie są różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym samochodu ciężarowego, a leasing finansowym samochodu ciężarowego?

Zasadnicza różnica jest taka, że w przypadku leasingu finansowego przedmiot uznawany jest za składnik majątku leasingobiorcy, a zatem ma on również prawo do odpisów amortyzacyjnych. Różnice widoczne są również na etapie wykupu. Inaczej ma się sytuacja w przypadku leasingu operacyjnego. Po jego zakończeniu pojazd jest własnością korzystającego, bez żadnych dodatkowych formalności. Wystarczy, że uiści on opłatę końcową.

Leasing samochodu ciężarowego Katowice, a podatek VAT

Kluczową kwestią w kontekście podatku VAT jest odpowiednie zakwalifikowanie pojazdu, ponieważ wpływa ono bezpośrednio na sposób odliczania podatku VAT. W momencie, gdy pojazd nie spełnia warunków uznania za pojazd ciężarowy, przedsiębiorcy mają dwie możliwości odliczenia podatku VAT. W przypadku jeśli pojazd wykorzystywany jest wyłącznie w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca może odliczać 100% podatku VAT – zarówno od rat leasingowych, jak i wydatków związanych z jego eksploatacją.

Wówczas musi jednak prowadzić kilometrówkę, czyli spis pokonywanych tras, oraz dokonać zgłoszenia VAT-26 do właściwego urzędu skarbowego, a ponadto stworzyć regulamin użytkowania pojazdu.

Jeśli zaś będzie go użytkował również do celów prywatnych to możliwe jest odliczenie 50% podatku VAT, zarówno od rat leasingowych, jak i wydatków związanych z jego użytkowaniem. Wówczas jednak nie musi prowadzić dodatkowej ewidencji czy zgłaszać go do urzędu skarbowego.

Gdy pojazd spełnia wszystkie wymogi zawarte w ustawie o VAT to przedsiębiorca może odliczyć pełen podatek VAT od wydatków związanych z zakupem paliwa, użytkowaniem pojazdy czy rat leasingowych bez jakichkolwiek innych wymogów formalnych.

Leasing samochodów ciężarowych – wybierz Leasing Partner

Zapraszamy do współpracy z nami.

Posiadamy atrakcyjne oferty wielu instytucji finansowych, uproszczone procedury i korzystne wartości oprocentowania. Pamiętaj – nasza marża wliczona jest już w koszty, nie płacisz nic dodatkowo!