+48 606 444 722
Leasepartner


politykaprywatnosci

Zamów kontakt

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Wysyłając formularz kontaktowy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Leaspartner jako Administratora, w celu obsługi Twojego zapytania. Czytaj więcej

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ESOLEO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000541114, REGON 360718135, NIP 9512388093 (dalej „ESOLEO”). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z nami pod adresem e-mail: rodo@esoleo.pl, pod numerem telefonu 22 299 16 16 lub pisemnie na adres siedziby Spółki. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 1. świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem strony www.esoleo.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 2. obsługi procesów reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 4. prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 5. wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO). W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, ich podanie może być warunkiem zawarcia umowy lub może być dobrowolne, ale np. niezbędne do skorzystania z oferowanych przez nas usług lub konieczne dla rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: 1. podmiotom z Grupy Cyfrowy Polsat S.A., naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi związane z zakupem instalacji fotowoltaicznej; 2. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) tj. m.in. agentom, instalatorom, firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, logistycznym, agencjom marketingowym, towarzystwu ubezpieczeniowemu w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług w celu realizacji umowy łączącej ich z ESOLEO; 3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe zapisywane są na obszarze Unii Europejskiej i są przekazywane dalej tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy albo na podstawie nadrzędnych przepisów prawnych, bądź jeśli osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to zgody lub przekazanie danych jest dopuszczalne z innych powodów zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi. Strona internetowa jest hostowana przez Cyfrowy Polsat SA ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, która zgodnie z umową jest zobowiązana do zachowania tajemnicy i przetwarzania danych tylko w imieniu i na zlecenie ESOLEO. Informujemy, że podczas przetwarzania nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu. W zależności od celu, okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może być różny np. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, zakończenia postępowania reklamacyjnego, cofnięcia zgody lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Po upływie danego okresu Pani/Pana dane są trwale usuwane albo zanonimizowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ESOLEO. Pani/Pana dane nie będą dalej przetwarzane, chyba że ESOLEO wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO. Stosowanie plików cookies W celu poprawienia prezentacji i nawigacji niniejsza strona internetowa używa plików cookies [ciasteczek]. Ciasteczko to plik tekstowy, który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki. W pliku tym zostaje umieszczony adres URL, który był odwiedzany, jak również data wizyty i data utraty ważności, która określa okres aktywności ciasteczka. Rodzaje plików cookies używanych na Stronie internetowej: • pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu opuszczenia Strony internetowej lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej przez Użytkownika; • pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystujemy do następujących celów: • do zapewnienia sesji Użytkownika; • do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na formularzach obsługowych; • w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności poszczególnych Stron internetowych, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. W momencie wejścia na stronę internetową pojawia się informacja o stosowaniu ciasteczek. Mają Państwo możliwość zdecydowania, czy chcą zaakceptować ciasteczka, czy też nie. Mogą Państwo: • swoją przeglądarkę tak ustawić, aby byli Państwo informowani, ilekroć dostaną Państwo plik cookie; • skorzystać z ustawowego prawa do sprzeciwu, odrzucając ciasteczka w ustawieniach przeglądarki. Jednak jeśli nie akceptują Państwo ciasteczek, być może nie będą Państwo mogli wykorzystywać pełnego spektrum funkcji strony internetowej. Niniejsza strona internetowa korzysta z takich narzędzi jak: 1. Google Tag Manager; 2. Google Analytics; 3. Gemius Prism; 4. Hotjar.. Google Tag Manager należący do Google Inc. („Google”) umożliwia zarządzanie tagami, monitorowanie kampanii reklamowych online. Do popularnych tagów należy Google Analytics czyli system analiz usług sieciowych. Google Analytics stosuje ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Sporządzone przez ciasteczko informacje dot. korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji procedury anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie jednak przez Google wcześniej skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach – sygnatariuszach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA jest przekazywany pełny adres IP i tam dopiero skracany. Z upoważnienia operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez państwa ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności strony internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu na rzecz operatorów strony. Państwa adres IP przekazany poprzez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie podawany przez Google razem z innymi danymi. Gemius Prism umożliwia prowadzenie zaawansowanej analityki webowej (np. zliczanie liczby użytkowników serwisu, odsłon, ruchu w serwisie generowanego z wyszukiwarek) oraz tworzenie raportów. Hotjar to narzędzie do tworzenia „heatmap” stron internetowych. Umożliwia nam zbadanie w jakie linki (oraz w jaki sposób) klikają Państwo najchętniej. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku być może nie będą Państwo mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie i przekazywanie do Google danych sporządzonych przez ciasteczko w temacie korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google w ten sposób, że pod poniższym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) ściągną Państwo i zainstalują dostępną tam Browser-Plugin [wtyczkę do przeglądarki].